Pod takim tytułem w dniu 27.01.21r. odbyły się zdalnie warsztaty podsumowujące międzynarodowy projekt 1Planet4All, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt trwał od października 2020r. kiedy to zawiązała się redakcja szkolnej gazetki ,,Czas Na Klimat”. 


 Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się w jakim stopniu zrealizowali zamierzone cele oraz jaką zmianę spowodowała realizacja zaplanowanych działań u ich odbiorców i odbiorczyń. Odpowiadali m.in. na pytania : Z jakich swoich działań jesteś szczególnie dumny, dumna i dlaczego? Co sprawiło ci trudność ? W jakim stopniu twoja praca w redakcji przyczyniła się do realizacji założonych celów? Czy udało ci się osiągnąć twój indywidualny cel związany z zaangażowaniem w pracę redakcji szkolnej? Młodzi dziennikarze byli szczególnie zadowoleni ze spotkania z panem Marcinem Mazewskim, redaktorem Polskiego Radia Białystok. Podczas tych warsztatów poznawali tajniki pracy dziennikarza, dowiedzieli się skąd czerpać tematy do artykułów, mogli wymienić się informacjami z profesjonalnym radioreporterem.

Nowym doświadczeniem było redagowanie tekstów do ,,Gazety w Choroszczy”. Tematyka artykułów obejmowała szeroko pojęte zagadnienia związane z ekologią oraz zmianą klimatu. Redaktorzy opisywali problem inwazji azjatyckich biedronek, zaśmiecania lasów, marnowania żywności, łąk kwietnych, wymierania pszczół, sortowania odpadów, oszczędzaniem zasobów wodnych oraz smogu. Cennym działaniem projektowym były czwartkowe kolegia redakcyjne, czyli spotkanie dziennikarzy i dziennikarek redakcji ,,Czas Na klimat”. Podczas tych spotkań online uczestnicy proponowali tematy artykułów, poszerzali swoją wiedzę o zmianach klimatu. Oglądali filmy edukacyjne, m.in. film pt. ,,Punkt krytyczny”, który jest pierwszym w Polsce dokumentem przedstawiającym z bliska zagadnienie zmiany klimatu i pokazujący, że polityka klimatyczna to szansa na rozwój, a nie zagrożenie.

Uczniowie podczas działań projektowych również poszerzali kompetencje informatyczne, ponieważ program łączy elementy edukacji klimatycznej, globalnej, obywatelskiej i medialnej. Powstały prezentacje multimedialne, uczestnicy zrealizowali wiele pomysłów dzięki wspólnej pracy w chmurze, korzystali z Canvy – internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych. Działania szkolnej redakcji były zamieszczane na padlecie, czyli wirtualnej tablicy służącej do gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych:

https://globalna.padlet.org/1/1Planet4AllRazemDlaKlimatu

Mamy świadomość, iż obowiązkiem nas dorosłych, a szczególnie nauczycieli jest nieustająca edukacja ekologiczna. O sukcesie naszych działań świadczą zarówno opinie uczestniczących w projekcie uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Skłania nas to do kontynuowania w przyszłości różnorakich przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Dziękujemy Pani Urszuli Glińskiej, rzecznik Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz, za wsparcie naszych działań. Pragniemy również podziękować redakcji ,,Gazety w Choroszczy” za bardzo dobrą współprace oraz za zamieszczanie artykułów naszych młodych adeptów sztuki dziennikarskiej w Internecie. Dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Zawistowskiej za przychylność i umożliwienie przystąpienia do programu. Wyrazy uznania i podziękowania należą się również Panu Mazewskiemu za wspaniałe warsztaty i gadżety z logo Polskiego Radia Białystok, które otrzymali uczestnicy projektu.

Tworząc redakcję szkolną, uczestniczyliśmy w międzynarodowym programie „1Planet4All” , który jest realizowany w dwunastu krajach Unii Europejskiej. Jego celem jest budowanie świadomych klimatycznie społeczeństw. Świadome społeczeństwa to takie, które wiedzą, jakie są skutki zmiany klimatu, potrafią i chcą działać na rzecz ochrony klimatu. Na świecie są osoby i grupy, które działają na rzecz klimatu na poziomie lokalnym i globalnym. Również w Polsce to zagadnienie jest coraz bardziej obecne w mediach i edukacji oraz coraz częściej dyskutowany w różnych kręgach. Osoby angażujące się w program – nauczyciele, nauczycielki, młodzież – stają się częścią tej świadomej społeczności.

Zmiana klimatu zachodzi na naszych oczach, dotyczy każdego z nas, dotyczy również naszych rodzin, miast i kraju. Tylko wspólnie podjęte działania mogą chronić naszą planetę.

Barbara Joka, Anna Kozłowska