W tym roku, tradycyjnie już, obchodziliśmy Tydzień Świadomości Dysleksji połączony z Dniami Patrona szkoły. Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z działań przeprowadzonych w małej szkole.

Każdego roku motywem przewodnim akcji jest wybrane dzieło Henryka Sienkiewicza, dzięki czemu uczniowie mają możliwość zapoznać się z twórczością patrona szkoły. W tym roku wszystkie działania oparte były na treści noweli Janko Muzykant.

W klasach 0-3 wychowawcy odczytali na lekcjach fragmenty utworu, a uczniowie opowiadali o swoich talentach. Klasy zerowe ćwiczyły narządy artykulacyjne z logopedą oraz wykonały karty pracy z elementami glottodydaktyki. Pani bibliotekarka przygotowała dla klas pierwszych prezentację o dysleksji i opowiedziała o znanych dyslektykach, którzy mimo trudności odnieśli sukces. Natomiast pani pedagog przeprowadziła w klasach drugich i trzecich pogadankę z dziećmi o ich mocnych stronach, nawiązując do talentu bohatera noweli.

Pozostali nauczyciele również włączyli się w działania. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie mogli przećwiczyć wymowę na przykładzie angielskich łamańców słownych. Pani katechetka opowiedziała o Janie Pawle II i zaprezentowała „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które wspiera utalentowaną młodzież z ubogich rodzin. Natomiast dzieci będące pod opieką świetlicy szkolnej tworzyły fiszki ortograficzne.

Tydzień Świadomości Dysleksji to również czas, kiedy uczniowie mogą prezentować swoje talenty, dlatego w szkole przeprowadzono różnorodne konkursy. Panie ze świetlicy szkolnej zorganizowały konkurs plastyczny, uczniowie klas drugich wzięli udział w konkursie pięknego pisania, natomiast wśród klas trzecich wyłoniono Mistrza Pięknego Czytania w kategorii dziewcząt i chłopców.

Pragniemy ogromnie podziękować Radzie Rodziców za wsparcie akcji i zasponsorowanie nagród w powyższych konkursach.