Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 9 listopada br., decyzją Premiera Rady Ministrów, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Choroszczy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. O godzinie 13.00 rozpoczyna się odwóz dzieci. Rozkład dowozu i odwozu autobusów szkolnych w załączeniu.

W klasach I - III uczniowie od 9 listopada 2020 r. rozpoczynają naukę zdalną. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i przebiegają zgodnie z pięciodniowym rozkładem lekcji. Sposób połączenia się z nauczycielem prowadzącym zajęcia zostanie przedstawiony wkrótce. Zwracam się z prośba do Rodziców o sprawdzenie działania poczty swojego dziecka uczącego się w klasach I - III w domenie sp.choroszcz.pl oraz na NUADU. Zajęcia dodatkowe rozwijające, dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające umiejętności społeczno - emocjonalne, rewalidacyjne, etyka i gimnastyka korekcyjna odbywają w formie on-line się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Od 9 listopada br. poszczególne lekcje ze względu na bezpieczne i higieniczne warunki pracy w związku kształceniem zdalnym uczniów w formie zajęć on-line ulegają skróceniu. Grafik znajduje się w załączniku.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Jeśli pliki się nie otwierają należy odświeżyć stronę, nawet kilkukrotnie.

Rozkład  jazdy autobusu szkolnego 

 

Dzwonki od 9 listopada 2020r.