Środa 28.10 2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: omówienie sprawdzianu z edukacji polonistycznej. Stopniowanie przymiotników – nieregularne.

  • Podręcznik s.16- ustnie.
  • „Czytam i piszę” s.21 -pisemne.

 

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie, dodawanie i odejmowanie.

  • Podręcznik s.17 ćw. 1,2,3 – pisemnie, ćw.4 – ustnie.
  • Zeszyt ćwiczeń s.13 – pisemnie.
  • „Myślę i liczę” s.18 – pisemnie.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

  • Podręcznik s.18-19. Nauka na pamięć wiersza s.19 na 9 listopada.
  • Zeszyt ćwiczeń s.12 ćw. 1, 2, 3, 4 .
  • Film edukacyjny– oglądanie zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisanie życzeń dla Polski. Klasowy konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” – czytanie fragmentu utworu H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”.

  • Podręcznik s.20.
  • Praca w grupie – pisanie życzeń dla Polski.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza