W związku pandemią COVID-19, a także z uwagi na włączenie powiatu białostockiego, a w tym Gminy Choroszcz do tzw. czerwonej strefy, od 3 PAŹDZIERNIKA 2020 – DO ODWOŁANIA okresu czerwonej strefy szkoła pracuje według zmodyfikowanych zasad:

Od 3 października 2020 roku – DO ODWOŁANIA czerwonej strefy:

 - Ograniczone są bezpośrednie kontakty interesantów, prosimy o kontakt ze szkołą w formie telefonicznej:

                              - budynek małej szkoły, tel.: 85 719 14 00

                              - budynek dużej szkoły, tel.: 85 713 14 80

 - Odwołane zostają konsultacje z rodzicami zaplanowane na dzień 8 października 2020r., w ważnych sprawach prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

 - Szkoła pracuje jak dotąd – w trybie stacjonarnym, według pięciodniowego rozkładu zajęć.

 - Przypominamy, że w każdym miejscu w placówce (budynek i plac szkolny) obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

- Do szkoły wchodzą tylko zdrowi uczący się w niej uczniowie oraz zdrowi – pracujący tu nauczyciele i inni pracownicy oświaty.

Dziękujemy za zrozumienie dla zaistniałej sytuacji