Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W piątek 21 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W tym szczególnym dniu  w hali sportowej zgromadzili się   uczniowie klas 3 , klas 8, ich rodzice, nauczyciele    oraz zaproszeni goście.


Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego a następnie przekazaniem sztandaru uczniom klas siódmych. W przemówieniach skierowano wiele ciepłych słów do uczniów, nauczycieli  oraz rodziców, dziękując za wkład włożony w pracę w kończącym się roku szkolnym. Podczas akademii wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten etap edukacji, brali udział w licznych konkursach. Tradycyjnie również wręczono „Henryki” - nagrody za osiągnięcia w różnych dziedzinach, a osobę szczególnie zasłużona dla naszej placówki,  uhonorowano statuetką Przyjaciela Szkoły.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie oddziałów przedszkolnych  wykonaniem poloneza. Następnie  trzecioklasiści  i ósmoklasiści przedstawili montaż słowno-muzyczny,  w którym wyrazili wdzięczność dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie, jakie od  nich otrzymali. W prezentowanych scenkach nie zabrakło humorystycznych akcentów. Dla ósmoklasistów to  ostatni dzień w szkole podstawowej, więc całe wystąpienie skłaniało do zadumy  i dostarczyło wielu wzruszeń.

W podsumowaniu uroczystości pani dyrektor Ewa Zawistowska pogratulowała uczniom wyników, podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, gdzie otrzymali upragnione świadectwa.

Rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii.