Na początku września bieżącego roku nasza szkoła po raz kolejny zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie edukacji wyborczej „Młodzi głosują” koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji jest zaangażowanie w działania edukacyjne oraz profrekwencyjne jak największej liczby młodych osób. Program „Młodzi głosują”  ma zaktywizować uczniów do udziału w życiu publicznym oraz zachęcić ich do świadomego udziału w wyborach w życiu dorosłym.

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie zostały przeprowadzone zajęcia na temat referendum, kompetencji posłów i senatorów, ordynacji wyborczej, procedur głosowania. Uczniowie zastanawiali się również nad cechami i predyspozycjami dobrego parlamentarzysty oraz próbowali określić, dlaczego udział w wyborach jest nie tylko prawem każdego obywatela, ale także jego powinnością.

10 października  2023  roku  Szkolna  Komisja  Wyborcza  przeprowadziła  w naszej placówce młodzieżowe wybory parlamentarne. Uczniowie klas siódmych i ósmych oddawali swoje głosy na komitety wyborcze według procedur obowiązujących podczas prawdziwych wyborów. Prawybory miały na celu pokazanie naszym uczniom, jak przygotować się do wyborów oraz jak poprawnie oddać swój głos, tak, aby był on ważny. Inicjatywa miała charakter edukacyjny, jej zadaniem było promowanie postaw obywatelskich, dobrych nawyków i budowanie zaangażowanego społeczeństwa. Dla większości uczniów było to nowe doświadczenie udziału w symulacji wyborów i podjęciu hipotetycznej decyzji, która może wpłynąć na losy całego państwa. Każdy z nich musiał zastanowić się, której z partii chce powierzyć rządzenie państwem przez kolejne lata, co jest korzystne dla niego, jak i dla innych obywateli.

Realizacja programu „Młodzi głosują” dostarczyła uczniom naszej szkoły podstawowej wiedzy obywatelskiej na temat kompetencji parlamentu, uprawnień posłów i senatorów  w  Rzeczypospolitej  Polskiej oraz  umożliwiła  poznanie zasad przeprowadzania demokratycznych wyborów oraz referendum.

Akcja „Młodzi głosują” była również świetną okazją do rozwijania aktywności uczniów i kształtowania poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Młodzież miała okazję przekonać się, że każdy głos jest ważny, a udział w głosowaniach to obywatelski obowiązek i podstawa demokracji.

 

WYNIKI MŁODZIEŻOWYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Lp.

Nazwa Komitetu Wyborczego

Liczba oddanych głosów

1.

KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

3

2.

KKW  TRZECIA DROGA (POLSKA SZYMONA HOŁOWNI I POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

10

3.

KW NOWA LEWICA

5

4.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

23

5.

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

8

6.

KKW KOALICJA OBYWATELSKA (PO, .N, IPL, ZIELONI)

27

7.

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA

12

8.

KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

3

9.

KWW RUCH DOBROBYTU I POKOJU

0

 

WYNIKI REFERENDUM 2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

TAK – 16   NIE – 88

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?

TAK – 23   NIE – 79

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

TAK – 6    NIE – 97

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską.

TAK – 6   NIE – 90