W październiku opłata za posiłki wynosi:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

  1. a) tylko obiad - 22 dni x 4,00zł=88,00 zł 
  2. b) wyżywienie całodzienne (śniadanie-3,00zł; obiad-4,00zł; podwieczorek- 2,60zł)– 22 dni x 9,60zł=211,20 zł

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel260.stoperek.pl/)  do godz. 14:00 dnia wcześniejszego

KLASY I-III („mała szkoła”)

 - obiad – 22 dni x 4,00zł= 88,00 zł 

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego

klasy IV-VIII („duża szkoła”)

 - obiad -  22 dni x 5,80zł= 127,60 zł 

Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/) do godziny 8:00 dnia bieżącego

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH!

  1. Na mail zostaną wysłane wiadomości:
  2.        a) kwota płatności za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.
  3.        b) mail z dostępem do panelu rodzica w programie STOPEREK ( tylko dla nowych osób)

2.Wpłaty należy dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

3.Termin płatności : do 05 paździrnika 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.