Uzyskane dofinansowanie pozwoliło nam jeszcze pełniej realizować nasze działania ekologiczne, zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym.


Dzięki publikacjom na stworzonej przez nas grupie fb Globalni w Choroszczy  Globalni w Choroszczy | Facebook .  docieraliśmy do mieszkańców nie tylko naszej naszej gminy, ale też miasta Białystok i okolic.

Uzyskane dofinansowanie przeznaczyliśmy na zakup roślin miododajnych i wabiących owady, które zostały nasadzone  w obrębie szkoły. Dzięki pozyskanym funduszom stworzyliśmy  miejsce przy szkole, które zapewnia uczniom poznawanie roślin i zwierząt. Zakupiliśmy drzewa liściaste, które posadziliśmy wokół szkoły. Grupa Czas na Klimat pielęgnuje i ma pieczę nad łąką kwietną i posadzonym drzewostanem. Na lekcjach geografii oraz zajęciach świetlicowych często poruszane były tematy związane z ochroną środowiska i klimatu. Uczniowie poznawali gatunki roślin miododajnych, znaczenie drzew, uświadamiali sobie jaką rolę w środowisku przyrodniczym pełni łąka kwietna oraz jakie znaczenie w ekosystemie mają ptaki. Z funduszu grantu zostały zakupione nasiona do powiększenia łąki kwietnej, ekologiczny nawóz, kora z drzew iglastych, rollbordery drewniane oraz impregnat ochronny do drewna, a także ziemia uniwersalna.

Przygotowaliśmy tabliczki – oznaczenia, zarówno roślin zakupionych, jak i wcześniejszych nasadzeń.  Dzięki zakupionym materiałom odnowiliśmy domki dla owadów, które ustawiliśmy 2 lata temu.  Udało się nam powiesić kolejne budki dla owadów.

Uczniowie uczestniczyli w  praktycznych zajęciach przyrodniczych prowadzonych w naturalnym środowisku, młodzież miała możliwość oglądania i rozpoznawania ptaków i owadów oraz roślin. Dzieci pomagały również w pracy przy sadzeniu drzew oraz kwiatów, pielęgnowały posadzone rośliny, nauczyły się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin. Młodzież bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowała w ogrodzie.

Dzięki pozyskanym funduszom oraz umieszczaniu bieżących informacji o naszych działaniach na grupie fb Globalni w Choroszczy, wizerunek szkoły zyskał ekologiczny aspekt, zielone tereny przyszkolne zostały jeszcze bardziej zagospodarowane. Nasze działania uzyskały akceptację i uznanie lokalnego środowiska.

Odbyliśmy dwie wycieczki edukacyjne do przyrodniczo pięknych miejsc w  naszym regionie – Poczopka i Nadleśnictwa Dojlidy  oraz Kopnej Góry, gdzie uczniowie poszerzyli by swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt. W Poczopku, leśnym ogrodzie na Podlasiu -   twórcy ogrodu zapoznali młodzież z tajemnicami lasu, opowiadając przy pomocy tablic edukacyjnych o żyjących na tych terenach gatunkach ptaków, czy roślin. Zwiedziliśmy Silvarium, zegary słoneczne i dendrologiczne oraz park megalitów. W Nadleśnictwie Dojlidy pani przewodniczka oprowadziła nas po ,,Ścieżce zdrowia". Można było pooddychać leśnym powietrzem, przytulić się do drzew, posłuchać śpiewu ptaków, poobcować z naturą. Kolejną  wycieczkę odbyliśmy do Kopnej Góry. Pani przewodniczka oprowadziła nas po Arboretum, pokazała ciekawe gatunki roślin, zakątek rododendronów oraz staw z licznymi liliami wodnymi. Opowiadała o znaczeniu poszczególnych roślin, wskazywała na gatunki zagrożone, objęte ochroną gatunkową oraz na rośliny trujące.

W ramach grantu zakupiliśmy także miernik poziomu hałasu. Pozwolił on pokazać uczniom jakie natężenie szumu panuje na przerwach oraz na lekcjach. Hałasomierz pozwala uczniom poznać fakt, że hałas jest również zanieczyszczeniem środowiska szkodliwym dla ludzi i zwierząt. Dzięki naszej pracy szkoła jest miejscem, gdzie działa się i myśli ekologicznie. Nasze działania umożliwiają szeroką realizację celów oraz pełnią istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze tj. nauka poprzez pracę. To również kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony oraz zachęta do wykonywania prac na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego. To również nauka myślenia lokalnego i działania globalnego.