AKADEMIA FUNDACJI BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu  i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia a także projekt działań, które będą sfinansowane z uzyskanego w Konkursie grantu.  W roku szkolnym 2022/23 Szkoła Podstawowa w Choroszczy stanęła do konkursu prezentując swoje dokonania i znalazła się w gronie 10 laureatów z całej Polski, uzyskując grant w wysokości  5 tys. zł.


Pieniądze przeznaczyliśmy na zakup następujących roślin : 6 lip drobnolistnych,  5 świdośliw, 3 pęcherznice, 3 krzaczki driakwi, 2 perukowce, 5 kalin, 10 hortensji, 10 szałwii, 29 sadzonek lawendy. Zakupiliśmy ziemię, korę, nawóz ekologiczny oraz drewniane rollbordery. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli posadzili rośliny w szkolnym ogrodzie. W ramach grantu odbyły się dwie wycieczki : do Arboretum w Kopnej Górze, gdzie młodzież  poznała ciekawe gatunki roślin, zakątek redodendronów oraz staw z licznymi liliami wodnymi. Był czas na ognisko i integrację grupy. Druga wycieczka to pobyt w Poczopku i  Nadleśnictwie Dojlidy. Kolejnym punktem realizacji grantu były odwiedziny w Poczopku,  zwiedzanie Silwarium oraz parku megalitów. W Nadleśnictwie Dojlidy pani przewodniczka oprowadziła  po ,,Ścieżce zdrowia". Można było pooddychać leśnym powietrzem, przytulić się do drzewa, posłuchać śpiewu ptaków, poobcować z naturą.

Zakupiliśmy także hałasomierz, ponieważ hałas jest  zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego szkodliwym dla ludzi, zwierząt i roślin. Urządzenie wykorzystywane jest na lekcjach oraz przerwach.

Edukacja ekologiczna nie tylko może odmienić zajęcia przedmiotowe i pozalekcyjne. Wierzymy, że  może ona pomagać także w tym, żeby szkoła stawała się miejscem, które buduje postawę odpowiedzialności za przyrodę i daje przykład całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy od lat prowadzi wiele szeroko rozumianych działań ekologicznych, których głównym celem jest propagowanie idei ochrony przyrody, postaw proekologicznych. Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie uczestniczą w tych działaniach. Dziękujemy zaangażowanej młodzieży, która opuszcza już mury naszej szkoły, jesteśmy z was dumni. 

                                        Joanna Chmur, Barbara Joka, Piotr Smalak, Anna Kozłowska