Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami semestralnymi, rocznymi w roku szkolnym 2022/2023. Oceny przewidywane zostaną przekazane Państwu za pomocą e-dziennika lub poczty szkolnej ucznia. Proszę o potwierdzenie zapoznania się z ocenami w formie pisemnej za pomocą wyżej wymienionych środków komunikacji.

Dyrektor szkoły