"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem."
                       Kornel Makuszyński                                                       

  28 kwietnia  2023r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Specjalnie na tę okazję klasa 3a i 3b, przygotowała krótką część artystyczną,  podczas której przekazano dzieciom wiedzę  o książce i bibliotece. Uczniowie klas I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy  złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste Pasowanie na Czytelnika, którego dokonała pani Dyrektor Ewa Zawistowska.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Na zakończenie  uczniowie klas I otrzymali zakładki do książki, które zostały wykonane przez uczniów klas 3.

Marzanna Szumkowska, Jolanta Lenczewska, Elżbieta Rojecka,
Magdalena Masłowska - Tomanek