Od poniedziałku 27 lutego 2023r. w klasach: 2a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f nastąpi zmiana planu lekcji. W pozostałych klasach może być zmiana sali.  Zmiany zaznaczone są na czerwono.  Plany są już dostępne na stronie szkoły w zakładce: Tygodniowy rozkład lekcji/ rozkład zajęć klas 1-3 SP.