W załączniku informacja Ministerstwa Edukacji I Nauki dotycząca bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.