W dniach 24 – 28 października uczniowie klas 0 – 3 brali udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tydzień Dysleksji to impreza obchodzona w naszej szkole cyklicznie, a jej motywem przewodnim jest wybrana książka patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. W tym roku działania nauczycieli oparte były na Listach z podróży do Ameryki.

25 października odbył się konkurs pięknego pisania dla klas drugich. Dzieci miały za zadanie kaligraficznie i bezbłędnie przepisać fragment książki. Dziękujemy pani Irenie Maksymiuk, która od kilku lat jest osobą odpowiedzialną.

26 października klasy trzecie wzięły udział w konkursie pięknego czytania. Bardzo dziękujemy wychowawcom za przygotowanie uczniów i wyłonienie najlepszych czytelników w klasach. Również ogromnie podziękowania składamy Panu Tomaszowi Staszewskiemu, przewodniczącemu Rady Rodziców, za udział w pracach jury i pomocy w wyłonieniu Mistrzów Pięknego Czytania.

28 października klasy trzecie wzięły udział w konkursie ortograficznym. Uczniowie pisali dyktando na podstawie znanego im fragmentu książki. Konkurs ten został ujęty w działaniach ze względu na trwający obecnie Rok z ortografią.

Jak już wspomniano wcześniej, w działania byli zaangażowani inni nauczyciele. Pragniemy podziękować:

- wszystkim wychowawcom klas 0 -3 za czytanie fragmentów książki podczas lekcji, zapoznanie uczniów z twórczością patrona szkoły oraz wytypowanie dzieci do konkursów

- nauczycielom świetlicy szkolnej (Elżbieta Fugiel, Magdalena Masłowska-Tomanek, Agnieszka Tołoczko) za przygotowanie dekoracji na holu szkoły, udekorowanie sal do konkursów, czytanie fragmentów książki i stworzenie z uczniami fiszek ortograficznych

- nauczycielom języka angielskiego (Monika Misijuk, Agnieszka Paliwoda) za przeprowadzenie zajęć z zakresu łamańców słownych oraz sensorycznych sposobów uczenia się

- pani pedagog Irenie Kraśnickiej za przeprowadzenie pogadanki w klasach drugich na temat hasła tegorocznej akcji: Przełamujemy bariery!

- pani psycholog Natalii Jakimiuk za uświadomienie uczniom klas trzecich, czym jest hejt w internecie i jak się można przed nim chronić

- pani Joannie Zawadzkiej za przygotowanie z uczniami fiszek multimedialnych w ramach lekcji informatyki

- pani Walentynie Litwin za stworzenie dyplomów dla poszczególnych konkursów

Pragniemy też także nadmienić, że pani bibliotekarka Marzanna Szumkowska przeprowadziła w klasach pierwszych prezentację dotyczącą dysleksji i sławnych dyslektyków, a pani logopeda Magdalena Rutkowska zajęcia słuchowe w zerówce. Wymienione panie były odpowiedzialne również za wszystkie konkursy oraz zakup nagród.

W tym miejscu chcemy ogromnie podziękować Radzie Rodziców za współpracę, wspieranie działań związanych z Tygodniem Świadomości Dysleksji oraz zasponsorowanie nagród dla dzieci. Nagrody zostały wręczone uczniom 9 listopada podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Niepodległości.

Poniżej podajemy wyniki konkursów.

Magdalena Rutkowska, Marzanna Szumkowska

 

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

Mistrz Pięknego Czytania

Julia Borowska-Beszta kl. 3e

Piotr Krzywicki kl. 3b

 

I miejsce

Aleksandra Kociakowska kl. 3d

Maksymilian Wawiernia kl. 3d

Matylda Żurawska kl. 3f

 

II miejsce

Kinga Jakimik kl. 3a

Mateusz Skorek kl. 3c

 

III miejsce

Hanna Krysiewicz kl. 3d

Tomasz Knyszewski kl. 3e

Magdalena Świderska kl. 3e

 

Wyróżnienia:

Hanna Gawrych kl. 3a

Bartosz Perkowski kl. 3a

Dorota Szafara kl. 3b

Kornel Makal kl. 3b

Zuzanna Karpińska kl. 3c

Tomasz Kumpiak kl. 3c

Dominik Kozłowski kl. 3f

Mikołaj Roszko kl. 3f

 

 

KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

 

I miejsce

Kozłowska Laura kl. 2c

 

II miejsce

Karolina Kosakowska kl. 2a

Maksymilian Czerwiński kl. 2c

 

III miejsce

Aleksandra Pęza kl. 2a

Amelia Kowalczuk kl. 2c

Klaudia Chwaszczewska kl. 2d

 

Wyróżnienia:

Ewa Gabriela Reszeć kl. 2b

Emilia Krajewska kl. 2d

Zuzanna Babigorec kl. 2d

Mateusz Konopka kl. 2d

 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

 

I miejsce

Michał Dąbrowski kl. 3b

Patryk Myśliwiec kl. 3c

Jakub Leśniak kl. 3e

 

II miejsce

 

Kaja Dziejma kl. 3c

Miłosz Szymborski kl. 3e

Wiktoria Czarnocka kl. 3f

 

III miejsce

 

Julia Ciereniewska kl. 3a

Adrianna Lisztwinowicz kl. 3a

Nikola Płocka kl. 3c