Olimpijka sportowa

W dniach 07-08.06.2022 klasy drugie i trzecie przystąpiły do sportowej rywalizacji w ramach szkolnej Olimpijki.

Konkurencje były zróżnicowane , zawodnicy pełni skupienia, a doping bardzo głośny.

Dzieci uczestniczyły w sześciu konkurencjach.

I miejsce zajęła klasa 2 C

II miejsce zajęła klasa 2A

III miejsce zajęła klasa 2D

 

Natomiast w klasach trzecich

I miejsce zdobyła klasa 3 A

II miejsce zajęła klasa 3 B

III miejsce zajęła klasa 3 D

IV miejsce zajęła klasa 3C

 

Gratulujemy zawodnikom!

 Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.  

Uczniów do zawodów przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego: Jolanta Dworakowska-Dojlida oraz Kamila Reduta-Chmielewska