Od 1 czerwca 2022r. (środa)  w kl. 4-8 będzie obowiązywał plan zajęć lekcyjnych, który obowiązywał od 7 lutego do  8 kwietnia 2022r. - zakładka/ Tygodniowy rozkład lekcji/ Plany dla klas 4-8 SP, II semestr, rok szkolny 2021/2022.