Minął  kwiecień, miesiąc świadomości autyzmu. Jak co roku uczniowie  szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy aktywnie brali udział w tej akcji 


Na godzinach z wychowawcą uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat autyzmu dzięki prezentacji pt. ,,Cała Polska na niebiesko”. Pomogła ona zrozumieć naszym uczniom problemy z jakimi mogą borykać się osoby z autyzmem. Każda klasa wspólnie wykonała również logo wspierające autyzm. 

Uczniowie klasy VIa i klasy VIb wraz z nauczycielami uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez zespół nauczycieli współorganizujący kształcenie pt. “Inny?… nie inny. Historia pewnej przyjaźni”, które zostało zrealizowane przez specjalistów fundacji “A   jak autyzm”. Udział  w szkoleniu sprzyja pogłębieniu wiedzy na temat charakterystycznych cech osób ze spektrum autyzmu, zrozumieniu ich problemów, trudności w postrzeganiu i rozumieniu świata. Kluczowym momentem było również uwrażliwienie uczniów na osoby autystyczne, na ich problemy i ukazanie możliwości udzielenia im umiejętnej pomocy. 

Wszystkie te działania pomogły naszym uczniom zrozumieć, że pomimo różnic każdy z nas w równym stopniu chce być lubiany, zrozumiany i zaakceptowany.


zespół nauczycieli współorganizujący kształcenie