Uczniowie  klas VIII naszej szkoły biorą udział w europejskim projekcie edukacyjnym ”Girls Go Circular”, współpracując z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie realizowane jest w 8 krajach i zakłada przeszkolenie co najmniej 50 000 dziewcząt do 2027 roku.

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży (w szczególności dziewcząt) w wieku 14-18 lat w całej Europie w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze  na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a także kształtowanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym wydobyciem, konsumpcją i ponownym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Młodzież poprzez praktyczne działania uczy się, jak przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, metali, mody i urządzeń ICT.

Celem projektu ”Girls Go Circular” jest również rozwijanie umiejętności cyfrowych. Uczniowie między innymi prowadzą badania online, planują kampanie w mediach społecznościowych, tworzą filmy i prezentacje lub opracowują biznesplany. Pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Projekt jest realizowany w formule blended learning za pośrednictwem platformy internetowej Circular Learning Space.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poszerza wiedzę z zakresu ekologii, nabywa umiejętności przedsiębiorcze, kształtuje w praktyce umiejętności cyfrowe wykonując zadania przy wykorzystaniu wybranych narzędzi TIK, otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Projekt ”Girls Go Circular” wpisuje się w podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22.

 

 

Ewa Zalewska