Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) od 20.12.2021 roku do 9.01.2022 roku uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych będą podlegali kształceniu z wykorzystaniem metod i technik na odległość. W związku z tym, wzorem lat ubiegłych, pracujemy z wykorzystaniem aplikacji Classroom wg obowiązującego rozkładu lekcji i zajęć. Na czas pracy zdalnej zmianie ulega długość lekcji i przerw (wg zamieszczonego grafiku). Grupy przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym. W ww. terminach zawieszony zostaje transport uczniów do placówki, w związku z tym dowóz i odbiór z placówki dzieci z grup przedszkolnych organizują ich rodzice.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły