3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. O tym, że wśród nas są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, powinniśmy pamiętać przez cały rok, a ten szczególny dzień ma nam tylko przypomnieć, że te osoby stanowią integralną część naszego społeczeństwa. Dlatego powinniśmy dbać o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz promować postawę szacunku, tolerancji i otwartości wobec nich.


W tym roku  w naszej szkole zespół nauczycieli współorganizujący kształcenie zorganizował  warsztaty sensoryczne, których celem było zwiększenie wiedzy uczniów na temat niepełnosprawności, przybliżenie problemów z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne oraz obalenie licznych stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. 

Podczas tych warsztatów uczniowie doświadczali w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Przygotowaliśmy stanowiska, na których uczniowie m. in. zapoznali się z alfabetem Braille'a maszyną do pisania, zobaczyli jak wygląda książka dla osób niewidomych, za pomocą zmysłu węchu odgadywali jaki zapach kryje się w słoiczkach, pokonywali tor przeszkód, zawiązywali buty w rękawicach narciarskich, rozszyfrowywali hasło ukryte za pomocą liter języka migowego. 

Warsztaty te były wyjątkową okazją, aby przez swobodne doświadczania  pokazać naszym uczniom, jakie bariery i ograniczenia utrudniają osobom z różnymi niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie.

Klasom biorącym udział w warsztatach bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 

Zespół nauczycieli współorganizujący  kształcenie