15.10.2021 r. odbył się I Międzyklasowy Turniej gry „Dwa ognie” klas III. Jest to niezwykle popularna i lubiana przez dzieci gra drużynowa.  Celem  turnieju było zachęcenie uczniów do czynnego uprawiania sportu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach oraz umiejętności współdziałania z rówieśnikami w grupie.  

I miejsce - drużyna klasy III b
II miejsce - drużyna klasy III a
III miejsce - drużyna klasy III c

IV miejsce – drużyna klasy III d