Innowacja „Spacer po zdrowie” - Nordic Walking była innowacją realizowaną podczas lekcji wychowanie fizycznego oraz zajęć świetlicowych. Zaplanowana została na okres od kwiecień 2022r.- czerwca 2022.Adresatami byli uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

    Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami regularnie uczestniczyli w cyklicznych marszach. Zajęcia odbywały się we wtorki w ramach zajęć świetlicowych oraz na lekcjach wf. Udało nam się wyznaczyć kilka tras spacerów po naszej miejscowości. Ulubionym szlakiem była trasa na „bulwary”. To właśnie ta trasa cieszyła się największą popularnością i tam obcowaliśmy z przyrodą, miło i aktywnie spędzając swój wolny czas również podczas gier i zabaw terenowych. Uczniowie także mogli skorzystać z tężni która na stałe zagościła w naszym mieście. Korzystanie z niej ma na celu poprawienie kondycji naszego organizmu i dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.

     Poprzez wprowadzenie innowacji uatrakcyjniliśmy lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia świetlicowe, których celem było przybliżenie różnych form ruchu, możliwych do kontynuowania w życiu dorosłym oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i prozdrowotnej zabawy w grupie lub rodzinie.  

     Dzięki innowacji uczniowie poznali nowe formy ruchu takie jak: nording  walking. Z pomocą innowacji zmieniliśmy niewłaściwe nawyki spędzania wolnego czasu na nowe prozdrowotne i uświadomiliśmy naszym wychowankom, że styl życia ma największy wpływ na jakość życia.  

Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele świetlicy