Zajęcia muzyczno-ruchowe „Mikołajkowe Żabki”

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną świetlica szkolna wyszła z inicjatywą organizacji zajęć ruchowych online dla uczniów 1-3 . W dniach 9 – 11 listopada świetlicowe „Żabki” kontaktowały się z uczniami  w poszczególnych klasach online i zachęcały do wspólnej zabawy. Zaproponowały ćwiczenia ruchowe poprzez taniec. Celem zajęć było   zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie uwagi, koncentracji, spostrzegawczości oraz rozwijanie koordynacji ruchowej. Nauczycielki świetlicy przebrały się za żabki, które zaprosiły  dzieci do tańca :  „Idziemy do Zoo”, „Baby Shark” i „Chocolate”. Uczniowie chętnie  i aktywnie uczestniczyli w proponowanych zabawach.

 

 

 

 Nauczyciele świetlicy

Urszula Moczulska

Agnieszka Tołoczko

Magdalena Masłowska