Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z funkcjonariuszem policji w świetlicy szkolnej

 

W świetlicy szkolnej od lat realizowany jest projekt „Bezpieczna droga do szkoły”, adresowany do  klas I-III.  W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez wychowawców świetlicy, oglądali filmy edukacyjne poświęcone tematyce bezpiecznego poruszania się po drodze, rozwiązywali zagadki, quizy i kolorowali ilustracje na których można było znaleźć ważne znaki drogowe oraz sytuacje, które mogą zdarzyć się na drodze. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – piękne i kreatywne prace można było podziwiać na holu głównym szkoły. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród konkursowych.

By zapewnić poczucie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły uczniowie uczęszczający do świetlicy spotkali się również z funkcjonariuszem policji z Wydziału Ruchu Drogowe Komendy Miejskiej w Białymstoku. Celem spotkania profilaktycznego było zapoznanie uczniów z zasadami zachowania się na drodze. Uświadomienie i przypomnienie wszystkim o przestrzeganiu przepisów, potrzebie zachowania szczególnej ostrożności oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak ważna jest asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także poznali praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.