Od 16 września 2022r. do 20 lutego 2023r. nasza świetlica brała udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi XLVI edycja”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki, ale również zabawy. Świetlice przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. Jesteśmy dumni z uzyskanego tytułu, do którego przyczyniła się cała świetlicowa społeczność! Dziękujemy uczniom za ogromne zaangażowanie i aktywność, a także Radzie Rodziców za wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Dziękujemy! 

 

Wychowawcy świetlicy
Magdalena Masłowska-Tomanek
Elżbieta Fugiel
Agnieszka Tołoczko

 

Poniżej zamieszczamy opis zrealizowanych zadań: