Światowy Dzień Recyklingu i Wody

18 marca obchodziliśmy w świetlicy Światowy Dzień Recyklingu. Cieszy nas, że nasi uczniowie są świadomi znaczenia wykorzystywania surowców wtórnych dla przyszłości naszej planety. W Dniu Recyklingu uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne w których zapoznali się z tym, czym jest recykling oraz w jaki sposób surowce wtórne są wykorzystywane ponownie. Zaprezentowane zostały uczniom książki o tematyce ekologicznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na koniec zajęć dzieci wykonały lapbooki – teczki tematyczne, w których umieściły ważne informacje na temat recyklingu.

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie spadek jej zasobów. O tym jak ważna jest woda, przypomnieli sobie uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej poprzez uczestnictwo w zajęciach. W ramach zajęć została przeprowadzona pogadanka o  tym, jak ważną rolę pełni woda w życiu codziennym. Dzieci zostały zachęcone do burzy mózgów i znalezienia sposobów, w jaki sposób mogą oszczędzać wodę w swojej codzienności. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny dotyczący roli wody w naszym życiu. Na koniec zajęć na rączkach uczniów znalazły się papierowe opaski z kropelką wody i napisem : „Oszczędzam wodę, by chronić przyrodę!”.