NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  obchodzone w świetlicy szkolnej

Data 11 listopada 1918 roku była przełomowym  momentem w dziejach historii naszego kraju. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym roku obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kształtując  wśród uczniów postawy patriotyczne i  rozwijając poczucie przynależności narodowej, postanowiliśmy w naszej świetlicy uczcić Święto Niepodległości poprzez różnorodne formy zajęć.

W ramach zajęć w poszczególnych grupach świetlicowych organizowane były pogadanki, uczniowie oglądali filmiki edukacyjne, z których mogli dowiedzieć się informacji na temat symboli narodowych i obchodów Święta Niepodległości, dzieci słuchały piosenek patriotycznych i wspólnie odśpiewali hymn Polski.

Podczas zajęć plastyczno-technicznych powiązanych z ćwiczeniami z zakresu kodowania uczniowie wykonali symbole narodowe Polski. Powstały również prace plastyczne pt. „ Polska- moja ojczyzna”.

Zwieńczeniem powyższych działań było stworzenie kącika patriotycznego, do którego wykorzystano prace plastyczne wykonane przez uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.