29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Głośne czytanie ma duże znaczenie, ponieważ wyrabia u dzieci nawyki czytania, rozwija ich wyobraźnię, buduje bogactwo języka, a także pogłębia więzi między rodzicem a dzieckiem. Uczniowie klas I uczęszczający do świetlicy szkolnej w tym dniu mieli okazję wysłuchać  legend o Krakowie takich jak "Smok wawelski", "Pan Twardowski", "Krakowskie gołębie". Po przeczytaniu każdej z legend przez nauczyciela były zadawane pytania odnośnie wysłuchanego tekstu. Uczniowie z dużym zaangażowaniem udzielali prawidłowych odpowiedzi, a następnie wykonali ilustracje do legendy "Smok wawelski".