Cele konkursu:

 • Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony przyrody.
 •  Zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków oraz owadów. 
 • Integracja międzypokoleniowa poprzez włączenie dzieci i dorosłych podczas realizacji zadań.

Warunki i zasady uczestnictwa:
• udział  w konkursie biorą uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy
• konkurs polega na zbudowaniu budki lęgowej dla ptaków, dbając o bezpieczeństwo uczniów biorących udział w konkursie bardzo prosimy o pomoc członków rodziny (np. starsze rodzeństwo, taty, mamy,  dziadka),
• prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów konkursu i zostaną zawieszone w skwerku przyrodniczym na terenie szkoły,

 Wymagania dotyczące budowy budek:

 • mogą być wykonane z drewna lub w drążonych pni drzew ( mile widziany materiał wtórny, deski z palet itp. )
  • mają posiadać: spadzisty dach z jednej deski w kierunku od pnia do otworu (dopuszcza się daszek dwuspadowy),
  • średnica otworu wlotowego: 2,8 – 3,5 cm lub 4,7 – 5,5 cm,
  • odpowiednią odległość między dnem skrzynki i otworem wlotowym,
  • deski nieheblowane od wewnątrz,
  • nie mogą posiadać patyczka przy otworze wlotowym,
  • budka powinna być otwierana, aby było możliwe uprzątnięcie jej wnętrza.

Dopuszczamy dekorowanie budki z zewnątrz w postaci malunków ekologiczną farbą  lub rzeźbień.

Ocena prac:

 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I –III, IV – VII
  • jury przy ocenie będzie brać pod uwagę: solidność, estetykę,
  funkcjonalność budki i pomysłowość.

Termin:

 • wykonane budki składamy do 21 marca . Bliższe informacje: Piotr Smalak,
  Barbara Joka, Anna Kozłowska,
  • wyniki konkursu i wystawa pokonkursowa odbędą się do 31 kwietnia 2022,
  • dla zwycięzców w kategoriach wiekowych przewidywane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny celujące z techniki i geografii oraz pochwały :)

Informacje dodatkowe oraz rysunek pomocniczy:

1.Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć, nadesłanych
na konkurs prac na  stronie internetowej szkoły, jak również do prezentowania tych zdjęć  w materiałach promujących konkurs.

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wybranych prac konkursowych. Zostaną one zagospodarowane na rzecz naszej szkoły.