Godziny pracy psychologa

I semestr

2022/2023

Natalia Jakimuik

Wtorek

12.00-15.00 (duża szkoła)

15.00-15.30 - konsultacje

Środa

 8.00-12.00 (mała szkoła)

Czwartek

8.00-10.00 (duża szkoła)

10.00-12.00 (mała szkoła)