W dniach 9 i 13 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbyły się spotkania uczniów klas piątych, szóstych i siódmych z młodszym aspirantem Sebastianem Kropiewnickim. Celem spotkań było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życia codziennego. 


Policjant szczególną uwagę poświęcił niebezpieczeństwom płynącym z sieci. Poruszył tematykę odpowiedzialności prawnej młodzieży za zachowania agresywne, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Rozmawiał z młodzieżą na temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanie na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.

Ponadto funkcjonariusz poruszył tematykę dotyczącą podstawowych norm bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił zasady komunikacji na drogach, zwracając szczególną uwagę na kwestie poruszania się rowerem czy hulajnogą oraz właściwe standardy zachowania się przed przejściem dla pieszych. Uczniom zostały przypomniane numery alarmowe i sposoby wzywania pomocy.

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa i kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Funkcjonariusz przypomniał standardy zachowania się w szkole (zarówno na lekcjach jak i podczas przerw). Prowadzący podkreślił uczniom, że mają prawo czuć się bezpieczni zarówno w szkole, w domu i na ulicy. W trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc osób i instytucji do tego powołanych.

Świadomość odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z porządkiem prawnym, demoralizację oraz to, że w sieci nie jesteśmy anonimowi może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali zainteresowanie omawianymi tematami, zadawali pytania na forum, niektóre kwestie konsultowali z funkcjonariuszem indywidualnie. Mamy nadzieję, że spotkania te przyczyniły się do zwiększenia odpowiedzialności uczniów za swoje postępowanie i zaowocują odpowiedniemu przygotowaniu ich do życia w społeczeństwie.