Poniedziałek: 

8.00-15.00

(9.50 - zajęcia indywidualne ZSK)

Wtorek:

8.00-15.00

(8.55- doradztwo zawodowe kl. 7d;

11.50-doradztwo zawodowe kl. 7b)

Środa:

13.45-15.15

(13.45 - doradztwo zawodowe kl. 7a)

Czwartek:

8.00-9.45; 15.15-16.00

Piątek:

8.00-13.00

(11.50-doradztwo zawodowe kl. 7c)