Program profilaktyczno - edukacyjny „Bieg po zdrowie” został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.Główne cele programu:

- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Uczniowie klas czwartych podczas lekcji wychowawczych będą poszerzali wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej, co pozwoli na kształtowanie umiejętności i postaw związanych z obszarem zdrowia. Lekcje odbywać się będą w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów i realizowane zróżnicowanymi metodami aktywizującymi, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów.