Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa i pomocy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok

tel. 85 741 62 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi:

· diagnozę przyczyn i trudności w nauce, trudności w zachowaniu;

· diagnozę i wsparcie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;

· realizuje programy profilaktyczne;

· poradnictwo zawodowe;

· mediacje i interwencje kryzysowe;

· zajęcia o charakterze korekcyjnym; indywidualną terapię psychologiczną uczniów, terapię rodzin, terapię pedagogiczną i logopedyczną, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli;

· wydawanie orzeczeń i opinii związanych z edukacją;

· pomoc rodzicom i nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczych;

 · warsztaty i zajęcia na terenie poradni i w szkołach.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok

tel. 85 745 05 00

Prowadzi:

· diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”

ul. Wesoła 17/1 15-307 Białystok

tel. 85 74 22788, 533544633 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się:

· diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wieku rozwojowego;

· diagnostyką psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym: psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok

(85) 732 17 72 (85) 732 27 40 e-mail: pcpr.st.bialystok@wrota podlasia.pl

Zajmuje się:

 · pomocą społeczną;

· wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej;

· polityką prorodzinną;

· wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

Tel. 85 719 10 12

Zajmuje się:

· rozpoznawaniem i zaspakajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

· poradnictwem socjalnym;

· przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Gen. J. Bema 4 15-369 Białystok

tel.: 85 745-59-97; 47 7112473 fax.: 47 7113441 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się:

· bezpieczeństwem i porządkiem;

· zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

 · interwencją w sprawach nieletnich.

Posterunek Policji w Choroszczy

 Lipowa 2, 16-070 Choroszcz

Tel. 47 712 82 12

Zajmuje się:

· bezpieczeństwem i porządkiem;

 · zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Komisariat Policji w Łapach

Główna 5, 18-100 Łapy

Tel. 47 712 42 12

Zajmuje się:

· bezpieczeństwem i porządkiem;

· zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (powiat białostocki)

ul. Borsucza 2 15-569 Białystok

(85) 740 44 43 (85) 740 39 67 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się:

· monitorowaniem bezpieczeństwa.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66

800 702 222 bezpłatna infolinia e-mail: www.liniawsparcia.pl

Oferuje:

 · pomoc w kryzysach psychicznych, stanach depresyjnych

Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP

ul. Włókiennicza 7 15-464 Białystok

tel./fax 85 7445224, 85 7445026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży (dzieci i młodzież z grup ryzyka, eksperymentujące i uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych komputera i Internetu oraz członkowie ich rodzin) Oferuje następujące formy pomocy:

· diagnoza

· terapia indywidualna, rodzinna, grupowa

· psychoterapia

· poradnictwo, konsultacje specjalistyczne

· grupy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne

· treningi.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 9 15-436 Białystok

tel. 85 748 48 49 fax 85 748 48 48 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. pl

Zajmuje się:

· podejmowaniem i wspomaganiem systemowego działania na rzecz ochrony ucznia przed zagrożeniami w rozwoju;

· organizacją konferencji, szkoleń, narad dyrektorów, udzielaniem konsultacji i instruktażu;

· diagnozą sytuacji problemowych;

· współpracą z różnymi instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

ul. Warszawska 57 A 15-062 Białystok

tel. 85 732 52 36 fax85 732 50 91 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się:

· Inicjowaniem, organizacją, koordynacją działalności oświatowo-zdrowotnej.

Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

ul. Kościelna 2 (II Plebania)

tel. 691 532 934

Zajmuje się:

· informowaniem i doradzaniem rodzinom i osobom uzależnionym od sekt;

· udostępnianiem literaturę przedmiotu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

Tel. 85 719 10 12

Prowadzi:

· działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

· czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Białystok EZRA UKSW

 ul. Generała Władysława Sikorskiego 6a, 15-667 Białystok

Tel. 576 480 777

 

Prowadzi:

· bezpłatną pomoc w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;

· udziela wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, które mierzą się z kryzysem psychicznym;

· kompleksowo wspieramy proces zdrowienia;  

· oferuje psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, sesje dialogu otwartego, konsultacje psychiatryczne i neurologopedyczne, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne;

· prowadzi grupy ogólnorozwojowe dla rodziców, dzieci i nastolatków.