Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Dzień ten jest co roku obchodzony pod innym hasłem, tegoroczne to „ Znajdziesz mnie w bibliotece”. Autorką hasła jest Marzena Przybysz, członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  „Znajdziesz mnie w bibliotece” to takie zaproszenie do biblioteki, miejsca ciekawych spotkań, imprez czytelniczych, miejsca gdzie przede wszystkim można wypożyczyć książki.

Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji o bibliotekach:

https://view.genial.ly/5eb6f7cc2fb48d0d930ba0f1/presentation-10-ciekawostek-o-bibliotekach

https://view.genial.ly/5eb2e1a41e57b80d8fc03dc9/interactive-image-dzien-bibliotekarza-i-bibliotek?fbclid=IwAR0nSqV-ovgFZM2U-rGkJi7HYUKoxxqkJd3EyU28xv-DHKSPIo_sFqwtaEI

https://view.genial.ly/5eb2eadbd4d59a0d61ff6c16/guide-biblioteka. Zwłaszcza zachęcam do obejrzenia tej prezentacji – bardzo uważnie!  https://view.genial.ly/5e9eda8815db6d0db1020c59/interactive-image-interactive-image

A zakończenie proponuję udział w grze:

https://view.genial.ly/5eb453254dae8c0da995edac/interactive-content-dzien-bibliotekarza-i-bibliotek?fbclid=IwAR3y1Lx36i9mNQ65SRDarD2Z3UqZKyid_2iFd0kWeBHKNfhi-0lCW5QuaY4

 Walentyna Litwin - nauczyciel bibliotekarz