Zapisanie dziecka na posiłki na rok szkolny 2023/2024 należy zgłosić osobiście poprzez złożenie potwierdzenie woli korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej w Choroszczy do dnia 30 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00 (środa) w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26 A ( budynek „Dużej Szkoły”) w godz. 7.00-15.00.

We wrześniu opłata za posiłki wynosi:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

a) tylko obiad - 20 dni x 4,00zł=80,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z posiłków o oddziale przedszkolnym

b) wyżywienie całodzienne (śniadanie-3,00zł; obiad-4,00zł; podwieczorek- 2,60zł) – 20 dni x 9,60zł=192,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z posiłków o oddziale przedszkolnym

Posiłki  w oddziałach przedszkolnych (wyżywienie całodniowe/obiady) będą wydawane od 4 września 2023r.

KLASY I-III („mała szkoła”)

 - obiad – 15 dni x 4,00zł= 60,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z obiadów w kl. I - III

klasy IV-VIII („duża szkoła”)

 - obiad - 15 dni x 5,80zł= 87,00 zł - potwierdzenie woli korzystania z obiadów w kl. IV - VIII

Obiady w kl. I-VIII będą wydawane od 11 września 2023r.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH!

1.We wniosku obowiązkowo należy wpisać mail jednego z rodziców/opiekunów prawnych

2. Na mail zostaną wysłane dwie wiadomości:

         a) dostęp do panelu rodzica w programie STOPEREK

         b) kwota płatności za miesiąc wrzesień 2023r.

3.Osoby, które mają już założone konto w programie STOPEREK mogą dalej z niego korzystać. Nowe osoby powinny się zalogować do programu..

4.Wpłaty należy dokonywać na nr konta 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622

5.Termin płatności : do 05 września 2023 roku. Prosimy o terminowe wpłaty.

6.Każdy rodzic zgłasza sam chorobę, wycieczkę lub inną nieobecność dziecka.

7.Odpisy za obiady rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu STOPEREK (https://panel236.stoperek.pl/):

         a) odziały przedszkolne („zerówka”) - do godz. 14:00 dnia wcześniejszego

          b) klasy I-VIII -  do godziny 8:00 dnia bieżącego

8.Jeśli na mailu nie pojawi się informacja z programu Stoperek lub jest problem z dostępem do panelu rodzica proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 536589984 w godz. 7.00-15.00.

9.Wszelkie informacje dotyczące obiadów będą dostępne w zakładce ”STOŁÓWKA SZKOLNA”- AKTUALNOŚCI na stronie szkoły https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/stolowka-szkolna/aktualnosci