Klasa II d w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęła przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „ Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/ 2023 i był realizowany od października 2022r. do czerwca 2023r. Celem projektu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Zrealizowaliśmy po 5 zadań (łącznie 20) z każdego modułu: MODUŁ I – W KRAINIE MUZYKI, MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE, MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA.

W naszej placówce w ramach projektu "Z kulturą mi do twarzy" uczniowie min. : poznali wybrane instrumenty, ich wygląd, a także brzmienie; wystąpili w przeglądzie kolęd i pastorałek, zorganizowali zajęcia plastyczne zatytułowane „Tysiące barw wokół nas”;  odwiedzili teatr, nauczycieli się recytować wybrane wiersze, brali udział w konkursach recytatorskich, znaleźli miejsce w swojej okolicy, które warto opisać i… opisali je, poznali sylwetkę Henryka Sienkiewicza patrona szkoły,   odśpiewali pieśni patriotyczne w czasie świąt majowych; stworzyli i przestrzegali kodeksu dobrego zachowania; poznali zasady dobrego zachowania przy stole; odbyli zajęcia dot. bezpieczeństwa w sieci oraz zajęcia dot. Autyzmu, itd.

Wielkie brawa dla wszystkich uczniów 2d za udział w tak potrzebnym i ważnym projekcie.

Aneta Tur Zakrzewska