Powrót do szkoły może być przyjemny - proszę wejść do pełnego artykułu.


Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie klas 4-8, długotrwały okres zdalnego nauczania wynikający z pandemii covid-19 obciążył nas wszystkich, a w szczególności uczniów. Powrót do szkoły stał się dla niektórych sytuacją trudną, pełną obaw i niewiadomych. Aby zatrzeć nieprzyjemne odczucia i pokazać, że szkoła i stacjonarna nauka mogą być przyjemnością, podjęliśmy szereg działań wychowawczych i profilaktycznych, głównie w formie projektów edukacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie uczniów w każdej sferze ich rozwoju. Proponowane przez nas inicjatywy mają na celu odbudowanie relacji rówieśniczych, reintegrację klasy, doskonalenie współpracy w grupie, rozwój kreatywności i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem projektów.

 

DZIEŃ KREATYWNOŚCI – 31.05.2021
PROJEKT „JANKO MUZYKANT I ...”

Cele projektu:
- rozwój kreatywności uczniów;
- zdobywanie i prezentacja wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii;
- realizacja dni patronalnych w szkole;
- poszerzanie wiedzy dotyczącej lektury szkolnej „Janko Muzykant”
- integracja zespołów klasowych;
- rozwój umiejętności dotyczącej pracy w grupach.

Harmonogram projektu:
Uczniowie wybierają temat projektu z podanych niżej, przygotowują materiały do prezentacji. 31 maja od godziny 8:00 do 10:30 uczniowie pod opieką przydzielonych nauczycieli tworzą projekt oraz jego prezentację. Od godziny 10:30 do 11:30 będzie odbywała się prezentacja projektów w wyznaczonych rejonach. Od godziny 11:30 do 11:50 będzie przerwa obiadowa. Po prezentacji i przerwie obiadowej, uczniowie w godzinach swojej nauki będą spędzać razem czas, np. grając w gry planszowe itp.
W ramach projektu należy powiązać bohatera noweli Henryka Sienkiewicza Janko Muzykanta z wybranym tematem z zakresu ekologii oraz współczesnością. Liczy się kreatywność.

Tematy projektu do wyboru:
Każda klasa wybiera jeden tytuł projektu do realizacji (w klasie mogą pojawić się różne projekty, realizowane przez poszczególne osoby):
1. Janko Muzykant i rodzaje zanieczyszczeń środowiska.
2. Janko Muzykant i różnorodność świata roślin.
3. Janko Muzykant i życie w lesie.
4. Janko Muzykant i śmieciowe ABC.
5. Janko Muzykant i zmiany klimatu.
6. Janko Muzykant i bioróżnorodność.
7. Janko Muzykant i łąka w różnych porach roku.
8. Janko Muzykant i kumkający przyjaciele.
9. Jako Muzykant i niekochane drapieżniki.
10. Janko Muzykant i znaczenie gleby w przyrodzie.
11. Janko Muzykant i ekosystem.
12. Janko Muzykant i formy ochrony przyrody.
13. Janko Muzykant i emisja dwutlenku węgla z samochodów.
14. Janko Muzykant i zanieczyszczenia z fabryk.
15. Janko Muzykant i przemyślane zakupy.
16. Janko Muzykant i oszczędzanie wody.
17. Janko Muzykant i szacunek dla zwierząt.
18. Janko Muzykant i znaczenie łąk kwietnych.
19. Janko Muzykant i EKO źródła prądu.
20. Janko Muzykant i skutki nadmiernej wycinki lasów.
21. Janko Muzykant i rośliny lecznicze.
22. Janko Muzykant i świat owadów.
23. Janko Muzykant i ekologiczne metody grzewcze.
24. Janko Muzykant i wpływ cywilizacji na środowisko.
25. Janko Muzykant i ochrona gatunkowa zwierząt.
26. Janko Muzykant i czyste powietrze.
27. Janko Muzykant i kwaśne deszcze.
28. Janko Muzykant i czysta woda.
29. Janko Muzykant i ekologia w Polsce.
30. Janko Muzykant i działanie środowiska na człowieka.
31. Janko Muzykant i dziura ozonowa.
32. Janko Muzykant i wpływ człowieka na łańcuch pokarmowy.
33. Janko Muzykant i zbiorowiska odpadów.
34. Janko Muzykant i globalne ocieplenie.
35. Janko Muzykant i sposoby wspomagania środowiska.
36. Janko Muzykant i nadmierna produkcja plastiku.

Metody realizacji projektu:
1. Plakat.
2. Wiersz.
3. Piosenka.
4. Prezentacja komputerowa.
5. Scenka.
6. Komiks.
7. Debata.
8. Gra.
9. Inne wybrane przez uczniów.

 

DZIEŃ INTEGRACJI – 01.06.2021
PROJEKT: WIOSENNY DZIEŃ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Cele projektu:
• Kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu.
• Kształtowanie świadomości, że dobre funkcjonowanie organizmu zależy od stanu równowagi pomiędzy samopoczuciem psychicznym, fizycznym i społecznym.
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Rozwijanie umiejętności poznawczych w sposób wielozmysłowy.
• Kształtowanie postaw proekologicznych i związku pomiędzy stanem środowiska przyrodniczego a zdrowiem człowieka.
• Poszerzanie wiadomości dotyczących bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu w okresie wakacji.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
• Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.
• Uświadomienie roli aktywności fizycznej w rozwoju.
• Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
• Rozwijanie reintegracji klasowej po okresie lockdownu.
• Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Proponowane działania dla uczniów w ramach reintegracji klasowej:

1) Praca plastyczno-techniczna wykonana dowolną techniką (np. piktogram, wydzieranka, rysunek, wyklejanka, collage, itp.). Praca min. formatu A3 na jeden z podanych poniżej tematów:
• „Talerz Zdrowia” - promocja zdrowego odżywiania
• „Cichosza” - promocja kącika ciszy w szkole
2) „Kolorowy zawrót głowy – eko - moda”. Uczniowie wykonują stroje na pokaz mody min. 3 propozycje do prezentacji. Stroje muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
3) Komiks na jeden z podanych tematów:
• „3 MAJ SIĘ ZDROWO, ”
• „Nie siedź przed kompem, rusz się!”
4) Scenka tematyczna „Jestem OK – nie tracę głowy na wakacjach”. Napisanie, podział na role i przedstawienie scenki. Czas prezentacji to około 3 -5 minut.
5) Mapa mentalna (format A2 lub A1) na wybrany temat:
• „Mam stres pod kontrolą”
• „Jak się uczyć aby się nauczyć”.
6) „W kuchni – owoce, warzywa, przyprawy”- przygotowanie i podanie przepisu (najlepiej w sposób graficzny) wraz z uwzględnieniem wartości odżywczych i witamin znajdujących się w przygotowanej zdrowej potrawie/ koktajlu.
7) „Żyj zdrowo i sportowo” - uczniowie wykonują „nadruki” na koszulce lub eko - torbie.
Tematyka dotyczy ulubionej dyscypliny sportowej lub promocji zdrowia. Do prezentacji każda klasa przygotowuje co najmniej trzy działania z wyżej podanych (wybór należy do uczniów i wychowawcy). Podczas prezentacji warto zastanowić się nad przygotowaniem przez klasę stanowisk wystawowych prezentujących efekty pracy (np. ławka i na niej wyeksponowane prace projektowe uczniów, uczniowie przebrani w eko - stroje). Jeśli pogoda dopisze, to podsumowanie projektów zrobimy na placu przed szkołą.

Dla kas chętnych dodatkowo będą przygotowane następujące działania:
1) „Mistrz Zdrowej Ortografii”.
2) „Szczęśliwy dzień, szczęśliwe chwile” – krzyżówka.
3) „Droga do celu” – w poszukiwaniu mocnych stron- karta pracy.

Prezentacja projektów będzie odbywać się w następujących godzinach:
kl. 4a,b,c, 6a – 1 grupa – prezentacja projektów o godzinie 11.50
kl. 7e, 8a,b,c – 2 grupa – prezentacja projektów o godzinie 12.15
kl. 6f, 7a,b,c,d – 3 grupa– prezentacja projektów o godzinie 13.45
kl. 6b,c,d,e – 4 grupa– prezentacja projektów o godzinie 12.50
kl. 4d,5a,5b – 5 grupa– prezentacja projektów o godzinie 13.15

Piknik:

Zdrowe, drugie śniadanie, uczniowie przygotowują w domu i przynoszą ze sobą do szkoły już gotowe posiłki. Wychowawca decyduje o godzinie wyjścia z uczniami na teren zielony w otoczeniu szkoły, na klasowy piknik. Młodzież może wziąć koce, kapy, okrycia. Warto w tym czasie przypomnieć uczniom o zasadach zdrowego odżywiania i wartości śniadania spożywanego w domu przed wyjściem do szkoły.

Szczegółowy plan zajęć sportowych:

1 godz.lekc. 8.00- 8.45
4a, 4b, 4c - Prowadzący: Magdalena Połubińska, Bogusław Bogacewicz
Miejsce – sala gimnastyczna, gra równolegle na 2 sektorach
Rozgrywki w dwa ognie systemem każdy z każdym, na punkty, na czas. Podział klasy na dwie podgrupy, każda grupa gra na czas i zdobyte punkty sumujemy dla klasy. Czas 10 min dla grupy – 20 min dla klasy. Dyplomy dla klas za udział, wygranej klasie ocena 6 z w-f za aktywność, pozostałym 5 z w-f za aktywność.
Uwagi- Nauczyciele w-f zajmują się stroną sportową, wychowawcy poszczególnych klas przebywają na sali i opiekują się swoją klasą.

2 godz.lekc. 8.50-9.40
4d, 5a, 5b - Prowadzący: Beata Guziejko, Grażyna Kopaczewska
Miejsce – sala gimnastyczna, gra równolegle na 2 sektorach
Rozgrywki w dwa ognie systemem każdy z każdym, na punkty, na czas. Podział klasy na dwie podgrupy, każda grupa gra na czas i zdobyte punkty sumujemy dla klasy. Czas 10 min dla grupy – 20 min dla klasy. Dyplomy dla klas za udział, wygranej klasie ocena 6 z w-f za aktywność, pozostałym 5 z w-f za aktywność.

3 godz.lekc. 9.50 - 10.35
6b, 6c, 6d, 6e - Prowadzący: Jolanta Dworakowska-Dojlida- gr dz., Bogusław
Bogacewicz- gr ch.
Miejsce – sala gimnastyczna, gra równolegle na 2 sektorach
Rozgrywki w dwa ognie systemem każdy z każdym, na punkty, na czas. Podział klasy na grupy dziewcząt i chłopców , każda grupa gra na czas i zdobyte punkty sumujemy dla klasy. Czas 5 min dla grupy – 10 min dla klasy. Wygranej klasie ocena 6 z w-f za aktywność, pozostałym 5 z w-f za aktywność.

4 godz.lekc. 10.45- 11.30
6a, 6f - Prowadzący: Magdalena Połubińska , Bogusław Bogacewicz
6a – B. Bogacewicz – sala gimnastyczna – gra w piłkę ręczną z podziałem na gr dziewcząt i chłopców po 3 min dla grupy
6f – M. Połubińska – boisko szkolne- gra w piłkę ręczną z podziałem na gr dziewcząt i chłopców po 3 min dla grupy

5 godz.lekc. 11.50 – 12.35
6f , 7a, 7b, 7c, 7d - Prowadzący: Kamila Reduta Chmielewska, Magda Połubińska, Paweł Waliński
6f , 7a, 7b, 7c, 7d gr dziewcząt - Kamila Reduta Chmielewska, Magda Połubińska – sala gimnastyczna- gra w dwa ognie
6f , 7a, 7b, 7c, 7d gr chłopców – Paweł Waliński – boisko szkolne – gra w piłkę nożną w obrębie 1 klasy( każda klasa dzieli się na 2 składy) na czas po 2 min dla każdej klasy.

6 godz.lekc. 12.50 – 13.35
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c- Prowadzący: Mariusz Dzienis, Kamila R.Chmielewska Paweł Waliński
7a, 7b, 7c, 7d, 7e- Mariusz Dzienis –sala gimnastyczna - rozgrywki sportowe w ramach Turnieju Prozdrowotnego Zdrowo Żyj ( do pomocy wychowawcy klas)
8a, 8b, 8c gr dziewcząt - Kamila Reduta Chmielewska- trawnik – gra w serwobieg
8a, 8b, 8c gr chłopców - Paweł Waliński – boisko szkolne– gra w piłkę ręczną w obrębie 1 klasy (każda klasa dzieli się na 2 składy) na czas po 2 min dla każdej klasy.

7 godz.lekc. 13.45- 14.30
4d, 8a, 8b, 8c- Prowadzący: Grażyna Kopaczewska, Kamila Reduta Chmielewska, Beata Guziejko, Jolanta Dworakowska-Dojlida ,Paweł Waliński
4d - Grażyna Kopaczewska- miejsce: trawnik -gry i zabawy
8a, 8b, 8c gr dziewcząt - Kamila Reduta Chmielewska, Beata Guziejko – boisko szkolne – p.koszykowa
8a, 8b, 8c gr chłopców - Paweł Waliński, Jolanta Dworakowska-Dojlida – sala gimn. gra w piłkę nożną w obrębie 1 klasy( każda klasa dzieli się na 2 składy) na czas po 2 min dla każdej klasy.

W dniu 1 czerwca uczniowie pracują pod opieką wychowawcy i nauczycieli, zgodnie z zaplanowaną liczbą godzin lekcyjnych. Angażują się w różne aktywności promujące zdrowy styl życia, zajęcia sportowe, wspólne piknikowanie na terenie zielonym wokół szkoły. Słońce i dobry nastrój mile widziane tego dnia!

Koordynatorzy projektów:

Małgorzata Czulewicz – pedagog
Rafał Popko – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Opieka i wsparcie organizacyjno – merytoryczne: p. Katarzyna Adamska – Niewiarowska – wicedyrektor szkoły