25 - 26-27 maja 2021r. - są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w klasach 4-7 ze względu na egzamin ósmoklasisty. w tych dniach uczniowie kl. 1-3 uczą się zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

28 maja 2021r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.