Ogłoszenie

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy za rok 2020 będzie zamieszczone na stronie www.choroszcz.pl