W związku z realizacją projektu „Start-Up Academy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zapraszają uczniów klas 5,6,7,8 szkół z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.


Celem oferowanych zajęć dydaktycznych jest rozwój kompetencji i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej uczniów szkół podstawowych.

Tematyka i metody oraz techniki dydaktyczne zastosowane na zajęciach z uczniami przyczynią się do rozbudzenia ich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębienia wiedzy i doskonalenia się. Prowadzący zajęcia to doświadczeni nauczyciele akademiccy w większości ze stopniem naukowym dr i dr hab.
w dyscyplinie ekonomia, zarządzanie, filozofia i socjologia; wykwalifikowani trenerzy oraz przedsiębiorcy.

Projekt przewiduje udział uczestników w 3 modułach edukacyjnych.

  • W ramach modułu 1. „Współpracuję – myślę – rozwiązuję” uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i pracy w grupach.
  • W ramach modułu 2. „ABC Przedsiębiorczości” uczestnicy skorzystają z szeregu warsztatów i zajęć z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, marketingu i zarządzania, a także z jednodniowego wyjazdu do Warszawy, gdzie podczas spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi własne start-upy poznają realną sferę gospodarki.
  • W ramach modułu 3. „Mój własny start-up. Od pomysłu do wdrożenia” uczestnicy wezmą udział w unikatowych warsztatach z zakresu metodyki tworzenia innowacji – Design Thinking, a także pracując w grupach 12 osobowych, pod okiem Mentorów Biznesu, stworzą własny start-up. Na koniec zajęć warsztatowych modułu 3. zorganizowana zostanie Gala start-upów, gdzie uczniowie zaprezentują swoje pomysły na start-upy przed Przedstawicielami Biznesu, Inwestorami, Ekspertami z zakresu innowacji. Wyłoniony i nagrodzony zostanie najbardziej innowacyjny pomysł.
  • W ramach projektu dodatkowo zrealizowany zostanie cykl zajęć warsztatowych dla rodziców
    „O wspieraniu talentów i zdolności dzieci” z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych i społecznych.

Metodyka zajęć będzie obejmowała m.in. prezentacje, prace w grupach, symulacje prowadzenia przedsiębiorstwa, gry dydaktyczne, studia przypadków.

Zajęcia w wymiarze 74 godzin dydaktycznych będą realizowane w 12 osobowych grupach (6 grup w roku szkolnym 2019/2020), przez 11 dni (soboty, w terminie listopad-czerwiec) po 6 lub 7 godzin dziennie plus czas niezbędny na bezpłatny posiłek dla uczestników. Warsztaty dla rodziców uczestników projektu, obejmujące realizację 12 godzin dydaktycznych, będą się odbywały równolegle do zajęć dzieci przez 3 dni (soboty) po 4 godziny plus czas niezbędny na bezpłatną przerwę kawową. Zajęcia (oprócz dnia, w którym odbędzie się wyjazd do Warszawy, do siedziby Szkoły Głównej Handlowej) realizowane będą w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, Białystok.

W ramach rekrutacji do II edycji projektu planowane jest wyłonienie 72 uczestników. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych oraz liczba zdobytych punktów. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji kandydaci mogą otrzymać z tytułu niepełnosprawności (+5 pkt) oraz z tytułu zamieszkiwania na wsi (+5 pkt). Rekrutacja będzie otwarta, powszechna zgodna z polityką równości szans, w tym płci. Bezwzględne pierwszeństwo jest zagwarantowane dla osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja do II edycji projektu trwa do 31.10.2019 r.

W ramach rekrutacji należy przesłać kartę zgłoszeniową (druk dostępny na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-3629) na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Biura Projektu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu https://weif.uwb.edu.pl/start-up-academy, a w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów,

ul.Warszawska 63

15-062 Białystok,

Pokój nr 221,

kom. 506 970 661, 666 722 977

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator Projektu

 dr Agnieszka Ertman

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Finansów