Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z organizacją Wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty:

https://kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-turnieje/konkursy-organizowane-przez-pko