W  marcu odbył się  Szkolny Konkurs Wiedzy o Wodzie. Głównym jego celem było uświadomienie uczniom, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie popłynie ona z naszego kranu. Przecież jeśli jej zabraknie, zabraknie i nas.

W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie wzięło udział aż sześćdziesięciu czterech  uczniów. Zmierzyli się oni on-line z testem sprawdzającym wiedzę na temat zasobów wodnych świata, znaczenia wody w życiu człowieka czy racjonalnego korzystania z niej.

Laureatami konkursu  w kategorii klas IV - VI zostali:

 Adam Michalkiewicz VIc -17 punktów

Karolina Jabłońska VIc - 16 punktów

Adrian Supiński kl. VIc – 16 punktów

Jakub Półkośnik VIc – 16 punktów

Maciej Ostrowski IVb - 16 punktów

Tomasz Talipski  IVd – 16 punktów

 

Wśród uczniów klas VII - VIII zwycięzcami zostali:

 Zuzanna Oleksiej VIIb - 21 punktów

Gabriela Marcinowicz VIIb - 20 punktów

Martyna Mikulska VIIIb - 20 punktów

Kamila Kraśnicka VIIIb - 20 punktów

Laureaci Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wodzie otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Najlepszym serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się trudu rozwiązywania niełatwych zadań. Wasza aktywność jest dla nas bardzo ważna!

                                                                                                                                                                                                        Ewa Zalewska