Dnia 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jest  to święto celebrowane corocznie na całym globie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak duże zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału i sprawdzenia się w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie.

Głównymi celami konkursu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat roli wody w życiu każdego człowieka, promocja odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów, a także kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych.

Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru i zostanie przeprowadzony na platformie Formularze Google w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas IV - VI oraz uczniów z klas VII - VIII. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy z najwyższą liczbą punktów za poprawne odpowiedzi.

Uczniowie klas IV- VI korzystają z linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenDAD3VnXhZraV2aK6-cGNvDWbp-LnwCXMRUqJHXKk-cp9FQ/viewform?usp=sf_link

Uczniowie klas VII - VIII wypełniają test pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9tI30qSaZDqupJj0cRKQXIdizv0DBWhkzZ1yJDZcBEv61Ew/viewform?usp=sf_link

Konkurs jest aktywny do czwartku 25 marca. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały, a laureaci upominki.

Powodzenia!      

 Ewa Zalewska