UWAGA UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH !!!

KONKURS

p.t. „Nic co rosyjskie nie jest nam obce”

Tematem ww. konkursu jest Dziadek Mróz i Śnieżynka.

Czy wiesz jak wygląda rosyjski św. Mikołaj i jego pomocnica?

Jeśli tak, to zaprezentuj ich! Jeśli nie, to sprawdź i zrób to samo :)

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką (format min. A3):

plakat, akwarela, witraż, wyklejanka, wydzieranka itp.

Oceniana będzie zgodność z tematem, podobieństwo do oryginalnych postaci,

estetyka i technika wykonania prac, pomysłowość i kreatywność.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą z języka rosyjskiego i pochwałę.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy i drobne upominki,

a zwycięzca konkursu oprócz dyplomu nagrodę rzeczową.

Prace należy dostarczyć do piątku 20.12.2019 r.

Szczegóły u p. Agnieszki Łuniewskiej.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.