12 grudnia o godzinie 8.30  zapraszamy uczniów klas 0-III  do udziału w szkolnym konkursie kolęd i pastorałek "Hej kolęda, kolęda".

 

 

Cele konkursu :

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

- upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek;

- rozbudzanie w uczniach chęci śpiewania kolęd i pastorałek;

- rozwijanie  uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci;

 

 Regulamin :             

  1.  Uczestnicy występować będą w następujących kategoriach:   uczniowie klas 0-I, uczniowie klas II-III. 
  2.  Miejsce konkursu: świetlica szkolna.
  3.  Uczestnik wykonuje jeden utwór.
  4.  Utwór może być wykonany a cappella, z  podkładem muzycznym (bez wokalu, na  nośniku USB, plik MP3, z własnym akompaniamentem).
  5.  Zgłoszenia na konkurs należy dokonać do  11 grudnia 2019 roku (3 osoby z klasy). W zgłoszeniu należy podać:  tytuł utworu,  imię i   nazwisko wykonawcy,  ewentualne  uwagi techniczne.
  6. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Konkursu.
  7. Jury przy ocenie wykonawców kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja wokalna utworu, prezentacja sceniczna.
  8.  O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani  w grudniu.