SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„MULTIMEDIALNY PAMIĘTNIK NASZEJ SZKOŁY”


Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Już wiem jak się nauczyć".

Uczniowie klas VIII naszej szkoły we współpracy z  Urzędem Miejskim w Choroszczy i Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy realizują innowację pedagogiczną "Samorząd terytorialny dawniej a dziś. Poznajemy sylwetki włodarzy miasta i gminy Choroszcz w latach 1919-2019". 14 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Jana Godlewskiego, który w latach 1998-1999 pełnił funkcję burmistrza Choroszczy.

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Samorząd terytorialny dawniej a dziś" 25 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pana Jana Romańczuka, który w latach 1979-1983 pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Choroszcz.


W ramach współpracy z  Urzędem Miasta,  Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy realizują innowację pedagogiczną "Samorząd terytorialny dawniej a dziś. Poznajemy sylwetki włodarzy miasta i gminy Choroszcz w latach 1919-2019".