W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną „Gry i zabawy naszych rodziców i dziadków”. Impulsem do opracowania innowacji pedagogicznej jest ukazanie, że różnorodne formy rekreacji fizycznej stanowią element zdrowego stylu życia, rodzinne gry i zabawy są ważnym czynnikiem utrwalającym więzi rodzinne a wspólnie wykorzystany czas wolny może być twórczym czynnikiem w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Uczniowie rozpoczęli już przygotowania do przeprowadzenia wywiadu z babcią lub dziadkiem, oraz rozmowy z rodzicami na temat ich zabaw z dzieciństwa. Efektem innowacji będzie zorganizowanie Dnia Dziecka pt. „Gry i zabawy naszych dziadków i rodziców” , impreza będzie dobrym sposobem na przybliżenie gier i zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie, gdy sami byli dziećmi. Zapraszamy rodziców i dziadków do dzielenia się swoimi wspomnieniami z lat dzieciństwa, aby dawne gry i zabawy nie odeszły w zapomnienie.

Autorzy innowacji: Anna Kozłowska, Beata Guziejko, Kamila Reduta-Chmielewska, Magda Masłowska