W imieniu  Wolontariatu- Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku zachęcamy wszystkich miłośników zwierząt do udziału w konkursie plastycznym "Mój PSYjaciel Senior". Ma on na celu promocję psich seniorów z białostockiego schroniska i pomoc w znalezieniu im domów. Prace konkursowe z wizerunkiem wybranego pieska przynosimy do opiekunów Samorządu Uczniowskiego do 19 marca 2023 r. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

Mój PSYjaciel Senior

  1. Organizator:

1.1 organizatorem konkursu jest Wolontariat - Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku „Dolina

Dolistówki”, ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok,

tel.: 85 675 37 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs zostanie ogłoszony na fanpegu:

Wolontariat - Schronisko dla Zwierząt Dolina Dolistówki.

  1. Czas trwania

2.1 czas nadsyłania prac od 6 marca do 20 marca 2023 roku. Prace można wysłać na adres

schroniska lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy placówki. Koperta powinna być

opatrzona (oprócz adresu schroniska) dopiskiem „Konkurs plastyczny – Mój PSYjaciel

Senior”.

  1. Warunki udziału

3.1 warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie samodzielnie portretu psa seniora (lista psich

Ponadto seniorów stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) czekającego na adopcję w

schronisku

3.2 psa – modela należy wybrać z podanej listy. Pomocnicze zdjęcia poszczególnych psów

można znaleźć na stronie schroniska (www.schronisko.bialystok.pl) bądź na fb fanpegu

“Pora na Psiego Seniora”.

3.3 praca powinna być wykonana w formacie A4, techniką dowolną (rysunek, praca malarska,

kolaż)

3.4 każdy uczestnik może wykonać jedną pracę

3.5 prace należy podpisać na odwrocie wg wzoru:

“Imię i nazwisko autora:

Wiek:

Szkoła, klasa:

Tel. do rodzica/opiekuna:

Imię psa z portretu:”

3.6 należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie (załącznik nr 1 niniejszego

regulaminu)

  1. Kategorie wiekowe

4.1 konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach:

- klasy 1-3 szkoły podstawowej

- klasy 4-6 szkoły podstawowej

  1. Wyniki konkursu

5.1 rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na fb fanpegu w dniu:

26.03.2023 r.

5.2 na terenie Schroniska dnia 2 kwietnia 2023 r. odbędzie się wystawa wybranych prac podczas

akcji promocyjnej PSAcer Wielkanocny

  1. Nagrody

6.1 przewidziane są następujące nagrody w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce: profesjonalna sesja zdjęciowa uczestnika z psem z portretu

II miejsce: dzień z życia wolo (zapoznanie z psem na wybiegu, spacer w towarzystwie

wolontariusza/wycieczka)

III miejsce: akcesoria dla zwierząt

Uwaga: w przypadku, gdy udział sportretowanego psa jest niemożliwy (np. adopcja, problemy

zdrowotne psa), laureatowi konkursu zostanie wybrany inny pies do sesji/spaceru.

  1. Postanowienia końcowe

7.1 decyzja jury jest ostateczna

7.2 podczas sesji zdjęciowej oraz spaceru z psem obecność rodzica/opiekuna uczestnika jest

obowiązkowa

7.3 zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora

7.4 uczestnik zgadza się na publikację pracy na portalach społecznościowych, stronach

internetowych i na jej ekspozycję na wystawie

7.5 organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej

liczby przekazanych prac

7.6 uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie

7.7 prace niespełniające wymagań nie będą brały udziału w Konkursie

7.8 dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich

prac w mediach społecznościowych Schroniska.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE -

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM „MÓJ PSYJACIEL SENIOR”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………......................... (imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym „Mój PSYjaciel Senior” organizowanym przez Schronisko dla Zwierząt

„Dolina Dolistówki” w Białymstoku oraz na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji oraz

promocji Akcji Promocyjnej.

…............................................

(podpis rodzica/opiekuna)

 

Zachęcamy do udziału w konkursie, uczestnikom obiecujemy pochwały :)

Samorząd Uczniowski